About Site

วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Technical Info buriramcity.go.th

Name buriramcity.go.th
Charset UTF-8
Programming Language PleskLin
Web server nginx
Javascript library jquery
IP Address 150.95.30.89

About site buriramcity.go.th

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
1 5 10 0 0
Image : You have 125 images on this website.
83 images have alt attributes
Frame : No
Flash : No
Size : 108,815 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes
Keywords เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, เทศบาล,buriramcity,buriramcity.go.th,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จังหวัดบุรีรัมย์,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,เมืองปราสาทสองยุค,นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Out link form.jotform.me | www.buriramcity.go.th | process3.gprocurement.go.th | accounts.mail.go.th | www.mdes.go.th | www.buriram.go.th | www.laas.go.th | e-plan.dla.go.th | www.gprocurement.go.th | info.dla.go.th | www.dla.go.th | gp.pcd.go.th | regcom.dbd.go.th | www.panpon.biz | www.nhso.go.th | buriramlocal.go.th | www.opm.go.th | www.admincourt.go.th | www.moi.go.th | www.mict.go.th | www.dopa.go.th | www.krisdika.go.th | www.nesdb.go.th | www.oic.go.th | kpi.ac.th | www.info.go.th | newskm.moi.go.th | www.tessaban.com
H1

- วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข

H2

- Sidebar

- ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

H3

- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

- ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

- บริการประชาชน

- สำหรับเจ้าหน้าที่

- แนะนำผู้บริหาร

- ระบบสารสนเทศของอปท.

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ข่าวสมัครงาน

- ข่าวกิจการสภา

Check Backlinks

Google view
Alexa view
Bing view
Aol view

Check Indexed Pages

Google view
Bing view
Search.com view
Aol view